Treballs aeris

TRANSPORT DE CARREGUES

L'helicòpter és l'eina privilegiada que ens permet realitzar treballs en zones de difícil accessibilitat!

Capacitad de càrregues: 

Fins à 500kg                Alouette SA 318C

de 500kg à 1100kg      Ecureuil AS 350 B3 o Lama SA 315B

1700kg                        Bell 212 

4500kg                        Super Puma 

FILMACIÓ I FOTOGRAFIA

Operem amb sistema de filmacio "Tyler mount"

AGREMENT EUROPEEN FR.DEC.0204