Helicoptèr de neu, el Cambra d'Aza

10mn de vol basa hivern de la Quillane
desde 10 de febrer fins a 18 de març 2018