Helicoptèr de neu, el Cambra d'Aza

10mn de vol basa hivern de la Quillane
desde 9 de febrer fins a 17 de març 2019