Helicoptèr de neu, el Cambra d'Aza

10mn de vol basa hivern de la Quillane
desde 8 de febrer fins a 15 de març 2020

50.00