Helicoptèr de neu, volta de la Cerdanya

15mn de vol
Basa hivern de la Quillane
desde 8 febrer fins a 15 de març 2020

110.00

Enlairament de la zona d'esquí de La Quillane per fer un recorregut en helicòpter de 20mn per Cerdanya