Helicoptèr de neu, volta de la Cerdanya

20mn de vol Basa hivern de la Quillane
desde 10 febrer fins a 18 de març 2018