Helicoptèr de neu, volta de la Cerdanya

20mn de vol Basa hivern de la Quillane
desde 9 febrer fins a 17 de març 2018