Helicoptèr de neu, volta del Capcir

20mn de vol Basa hivern de la Quillane
desde 9 febrer fins a 17 de març 2019