Le Lydia, veixell de la platja

20 min

Perpinya, castell de Salses, estany de Leucate, Port Barcarès, Perpinya. 

Temporada d'estiu , tots els dies ( juliol, agost ), tot l'any dissabte al mati salvat si 4 persones llavors possible en setmana.