Hélicoptèr de neu, estany de la Bollosa

10mn de vol Basa hivern de la Quillane
desde 10 de febrer fins a 18 de març