Hélicoptèr de neu, estany de la Bollosa

10mn de vol Basa hivern de la Quillane
desde 9 de febrer fins a 17 de març 2019