Hélicoptèr de neu, estany de la Bollosa

8mn
Basa hivern de la Quillane
desde 8 de febrer fins a 15 de març 2020

60.00

Enlairament de la zona d'esquí de La Quillane per fer una excursió en helicòpter de 10mn al Estany de la Bullosa